YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giả sử trong ô A1 chứa số 25, ô B1 chứa số 15, ô C1 chứa số 20. Công thức tại C1 là:

   

  • A. =(A1*B1)/2
  • B. =(A1+B1)/2
  • C. =(A1+B1)/3
  • D. =(A1+B1)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Công thức tại C1 khi biết ô A1 chứa số 25, ô B1 chứa số 15, ô C1 chứa số 20 là: =(A1+B1)/2

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 314475

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF