YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho giá trị ô A1 = 5, B1= 8. Hãy chọn kết quả của công thức =A1*2+B1*3

  • A. 13
  • B. 18
  • C. 34
  • D. 24

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ô A1 = 5, B1= 8 thì kết quả của công thức =A1*2+B1*3 là 34

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 314501

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF