YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giao của hàng và cột gọi là gì?

  • A. Một cột.
  • B. Một khối.
  • C. Một ô.
  • D. Một hàng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giao của hàng và cột gọi là một ô.

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 314496

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF