YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Kết quả của hàm sau: =SUM(A1:A3), trong đó: A1= 5; A2=39; A3=52

  • A. 96
  • B. 89
  • C. 95
  • D. Không thực hiện được.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kết quả của hàm sau: =SUM(A1:A3), trong đó: A1= 5; A2=39; A3=52 là 96

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 314484

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF