YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để tính tổng giá trị trong các ô A3 và B7, sau đó nhân với 70% ta thực hiện bằng công thức nào sau đây?

  • A. A3 + B7 * 70%
  • B. (A3 + B7) * 70%
  • C. = (A3 + B7) * 70%
  • D. =A3 + (B7 * 70%)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Để tính tổng giá trị trong các ô A3 và B7, sau đó nhân với 70% ta thực hiện bằng công thức = (A3 + B7) * 70%.

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 314464

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF