YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cụm từ G5 trong hộp tên có nghĩa là gì?

  • A. Phím chức năng G5
  • B. Phông chữ hiện thời là G5
  • C. Ô ở cột G hàng 5
  • D. Ô ở hàng G cột 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cụm từ G5 trong hộp tên có nghĩa là ô ở cột G hàng 5.

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 314498

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF