YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Bạn Hồng đang mở bảng tính Danh sach lop em, bạn ấy muốn lưu lại với tên Bang diem lop em. Nếu em là Hồng, em sẽ thực hiện:

  • A. Nháy vào nút lệnh 
  • B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C
  • C. File → Save as
  • D. File → Save

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  File → Save as là lệnh để lưu một tên mới cho file đã có tên.

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 314477

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF