YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì Excel sẽ hiển thị trong ô các kí tự

  • A. #
  • B. *
  • C. %
  • D. &

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì Excel sẽ hiển thị trong ô các kí tự #

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 314485

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF