YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để khởi động phần mềm Typing Master, ta nháy đúp chuột vào biểu tượng nào sau đây?

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Để khởi động phần mềm Typing Master, ta nháy đúp chuột vào biểu tượng 

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 314456

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF