YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Kết quả của hàm sau : =MAX(A1,A5), trong đó: A1=5, A2=8; A3=9; A4=10; A5=2

  • A. 2
  • B. 10
  • C. 5
  • D. 34

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kết quả của hàm sau : =MAX(A1,A5), trong đó: A1=5, A2=8; A3=9; A4=10; A5=2 là 10

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 314494

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF