RANDOM
 • Câu hỏi:

  Trong quần thể ngẫu phối khó tìm được hai cá thể giống nhau vì 

  • A. một gen thường có nhiều alen
  • B. số biến dị tổ hợp rất lớn
  • C. các cá thể giao phối ngẫu nhiên và tự do
  • D. số gen trong kiểu gen của mỗi cá thể rất lớn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>