AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Một khu vườn thí nghiệm trồng 50 cây ớt chuông có 25 cây có kiểu gen dị hợp, số còn lại là đồng hợp trội. Cho các cây tự thụ phấn bắt buộc liên tiếp thì đến thế hệ F4 tỉ lệ kiểu gen là bao nhiêu? 

  • A. 25% AA: 50% Aa: 25% aa
  • B. 98,4375% AA: 1,5625 % Aa: 0% aa
  • C. 49,21875% AA: 1,5625% Aa: 49,21875% aa
  • D. 73,4375% AA: 3,125% Aa: 23,4375% aa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA