AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ba tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen Aa bd HhEe XMX m giảm phân không có hoán vị gen sẽ cho tối đa số loại giao tử là: 

  • A. 3
  • B. 12
  • C. 6
  • D. 16

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>