AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen trong quần thể ban đầu. Gồm 5 bước:

  1. Phát sinh đột biến;

  2. Chọn lọc các đột biến có lợi;

  3. Hình thành loài mới;

  4. Phát tán đột biến qua giao phối;

  5. Cách lisinh sản giữa quần thể đã biến đổi với quần thể gốc.

  Xác định trật tựđúng: 

  • A. 1,2,4,5,3
  • B. 1,5,4,2,3
  • C. 1,4,2,5,3
  • D. 1,5,2,4,3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>