AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quang chu kì là sự ra hoa phụ thuộc vào 

  • A. tuổi của cây
  • B. độ dài ngày và đêm
  • C. độ dài ngày
  • D. độ dài đêm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>