AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở thực vật, hoocmôn có vai trò thúc quả chóng chín là 

  • A. auxin
  • B. axit abxixic
  • C. xitôkinin
  • D. êtilen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>