AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoang mạc, đồng cỏ, đồng ruộng, rừng cây bụi, rừng rậm nhiệt đới là 

  • A. những quần xã có cùng đầu vào và đầu ra của chu trình dinh dưỡng
  • B. các ví dụ về sự tương tác giữa các sinh vật
  • C. các giai đoạn của diễn thế sinh thái
  • D. các ví dụ về hệ sinh thái

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>