AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một gen dài 5100Ao tự nhân đôi liên tiếp 2 lần đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp bao nhiêu nuclêôtit? 

  • A. 6000 nuclêôtit
  • B. 9000 nuclêôtit
  • C. 3000 nuclêôtit
  • D. 12000 nuclêôtit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA