AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của Menđen gồm:

  1. Đưa giả thiết giải thích kết quả và chứng minh giả thiết.

  2. Lai các dòng thuần khác nhau về một hoặc vài tính trạng rồi phân tích kết quả ở F1, F2, F3.

  3. Tạo các dòng thuần chủng.

  4. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai 

  Trình tự các bước Menđen đã tiến hành nghiên cứu để rút ra được quy luật di truyền là 

  • A. 2,3,4,1
  • B. 2,1,3,4
  • C. 3,2,4,1
  • D. 1,2,3,4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>