AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho những ví dụ sau:

  (1) Cánh dơi và cánh côn trùng.

  (2) Vây ngực của cá voi và cánh dơi.

  (3) Mang cá và mang tôm.

  (4) Chi trước của thú và tay người.

  Những ví dụ về cơ quan tương đồng là: 

  • A. (1) và (2) 
  • B. (1) và (3)
  • C. (2) và (4)
  • D. (1) và (4)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  cùng nguồn gốc những hiện tại đảm nhiệm chức năng khác nhau ở các loài khác nhau. 

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>