AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các thành tựu sau:

  (1) Tạo giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt;

  (2) Tạo giống dâu tằm tam bội 3n;

  (3) Tạo giống lúa gạo vàng có khả năng tổng hợp βcaroten trong hạt;

  (4) Tạo giống nho không hạt;

  (5) Tạo cừu Đôly;

  (6) Tạo cừu sản xuất protein huyết thanh của người.

  Các thành tựu được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến là 

  • A. (5) và (6)
  • B. (1) và (3)
  • C. (2) và (6)
  • D. (2) và (4)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  những thành tựu còn lại đều là công nghệ gen

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>