AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong máy phát điện xoay chiều một pha gồm p cặp cực từ, rôto của máy quay với tốc độ n (vòng/phút). Tần số dòng điện do máy sinh ta được tính bởi công thức

  • A. \(f = \frac{{np}}{{60}}\)
  • B. f = np
  • C. \(f = \frac{{60n}}{p}\)
  • D. f = 60pn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>