YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi sóng cơ và sóng điện từ truyền từ không khí vào nước phát biểu đúng là 

  • A. Bước sóng của sóng cơ tăng, sóng điện từ giảm. 
  • B. Bước sóng của sóng cơ giảm, sóng điện từ tăng.
  • C. Bước sóng của sóng cơ và sóng điện từ đều giảm. 
  • D. Bước sóng của sóng cơ và sóng điện từ đều tăng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>