AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một học sinh dùng vôn kế khung quay tiến hành thí nghiệm để đo điện áp xoay chiều ở hai đầu một đoạn mạch AB. Kết quả vôn kế đo được cho biết 

  • A. Giá trị điện áp trung bình giữa hai điểm AB       
  • B. Giá trị điện áp tức thời hai điểm AB
  • C. Giá trị điện áp cực đại hai điểm AB                  
  • D. Giá trị điện áp hiệu dụng hai điểm AB

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>