AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình \(u = 4\cos \left( {2\pi x - \pi x} \right)\) (cm) với x :cm ; t : giây, phát biểu nào sau đây sai

  • A. Bước sóng là 2cm            
  • B. Tần số của sóng là 10Hz
  • C. Bước sóng là 2m                  
  • D. Biên độ của sóng là 4cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>