AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo mẫu nguyên tử của Bo thì ở trạng thái cơ bản 

  • A. nguyên tử liên tục bức xạ năng lượng         
  • B. nguyên tử kém bền vững nhất
  • C. các electron quay trên các quỹ đạo gần hạt nhân nhất     
  • D. nguyên tử có mức năng lượng lớn nhất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>