AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giới hạn quang điện của kim loại Natri là λ0 = 0,5μm.Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,4μm thì electron bức ra có tốc độ v xác định bởi 

  • A. v ≈ 4,67.105m/s                  
  • B. v > 0
  • C. 0 ≤v ≥ 4,67.105m/s                                        
  • D. v ≥ 4,67.105m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>