AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về dao động cưỡng bức, dao động duy trì phát biểu nào sau đây là sai

  • A. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức 
  • B. Dao động duy trì có biên độ không đổi.
  • C. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức 
  • D. Dao động duy trì có tần số bằng tần số riêng của hệ dao động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>