AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa khe Y − âng. Học sinh đó đo được khoảng cách hai khe \(a = \overline a  \pm \Delta a\) ; khoảng cách hai khe đến màn \(D = \overline D  \pm \Delta D\) và khoảng vân \(i = \overline i  \pm \Delta i\) . Sai số tương đối của phép đo bước sóng là              

  • A. \(\frac{{\Delta \lambda }}{{\overline \lambda  }} = \frac{{\Delta i}}{{\overline i }} + \frac{{\Delta a}}{{\overline a }} - \frac{{\Delta D}}{{\overline D }}\)
  • B. \(\frac{{\Delta \lambda }}{{\overline \lambda  }} = \frac{{\Delta i}}{{\overline i }} + \frac{{\Delta a}}{{\overline a }} + \frac{{\Delta D}}{{\overline D }}\)
  • C. \(\frac{{\Delta \lambda }}{{\overline \lambda  }} = \frac{{\Delta i}}{{\overline i }} - \frac{{\Delta a}}{{\overline a }} - \frac{{\Delta D}}{{\overline D }}\)
  • D. \(\frac{{\Delta \lambda }}{{\overline \lambda  }} = \frac{{\Delta i}}{{\overline i }} \pm \frac{{\Delta a}}{{\overline a }} \pm \frac{{\Delta D}}{{\overline D }}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>