AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp \(u = 100\sqrt 2 \cos \omega t\) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 200 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(L = \frac{{25}}{{30\pi }}\)  H và tụ điện có điện dung \(C = \frac{{{{10}^{ - 3}}}}{{4\pi }}F\) mắc nối tiếp. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 40W. Giá trị của f bằng 

  • A. 160Hz                
  • B. 160n rad/s   
  • C. 80Hz                                
  • D. 80 rad/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>