AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một quang điện trở được nối với một hiệu điện thế không đổi, thay đổi cường độ của ánh sáng kích thích thích hợp chiếu vào quang điện trở thì cường độ dòng điện chạy qua quang điện trở thay đổi thế nào ? 

  • A. không đổi khi cường độ chùm sáng thay đổi.    
  • B. giảm đi khi cường độ chùm sáng tăng.
  • C. tăng lên khi cường độ chùm sáng tăng.                 
  • D. luôn khác không với mọi ánh sáng chiếu tới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>