AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sóng cơ truyền được trong các môi trường 

  • A.  rắn, lỏng và khí         
  • B. chân không, rắn và lỏng.
  • C. lỏng, khí và chân không.              
  • D. khí, chân không và rắn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>