YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong kĩ thuật chuyển gen, phân tử ADN tái tổ hợp được tạo như thế nào?

  • A. ADN plasmit sau khi được nối thêm vào một đoạn ADN của tế bào cho
  • B. ADN của tế bào cho sau khi được nối vào một đoạn ADN của tế bào nhận
  • C. ADN của tế bào nhận sau khi được nối vào một đoạn ADN của tế bào cho
  • D. ADN plasmit sau khi được nối thêm vào một đoạn ADN của tế bào nhận

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADN plasmit sau khi được nối thêm vào một đoạn ADN của tế bào cho sẽ tạo ra phân tử ADN tái tổ hợp.

  ⇒ Đáp án: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1175

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON