YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong kĩ thuật chuyển gen, phân tử ADN tái tổ hợp được tạo như thế nào?

  • A. ADN plasmit sau khi được nối thêm vào một đoạn ADN của tế bào cho
  • B. ADN của tế bào cho sau khi được nối vào một đoạn ADN của tế bào nhận
  • C. ADN của tế bào nhận sau khi được nối vào một đoạn ADN của tế bào cho
  • D. ADN plasmit sau khi được nối thêm vào một đoạn ADN của tế bào nhận

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADN plasmit sau khi được nối thêm vào một đoạn ADN của tế bào cho sẽ tạo ra phân tử ADN tái tổ hợp.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1175

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF