YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Restrictaza và ligaza tham gia vào công đoạn nào sau đây của quy trình chuyển gen? 

  • A. Tách ADN của NST tế bào cho và tách plasmit ra khỏi tế bào vi khuẩn
  • B. Cắt, nối ADN của tế bào cho và plasmit ở những điểm xác định tạo nên ADN tái tổ hợp
  • C. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận 
  • D. Tạo điều kiện cho gen được phép biểu hiện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Restrictaza: enzim cắt

  Ligaza: enzim nối

  ⇒ Đáp án: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124827

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON