YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Restrictaza và ligaza tham gia vào công đoạn nào sau đây của quy trình chuyển gen? 

  • A. Tách ADN của NST tế bào cho và tách plasmit ra khỏi tế bào vi khuẩn
  • B. Cắt, nối ADN của tế bào cho và plasmit ở những điểm xác định tạo nên ADN tái tổ hợp
  • C. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận 
  • D. Tạo điều kiện cho gen được phép biểu hiện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Restrictaza: enzim cắt

  Ligaza: enzim nối

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124827

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF