YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nói về vai trò của thể truyền plasmic trong kỹ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. Nếu không có thể truyền plasmit thì gen cần chuyển sẽ tạo ra quá nhiều sản phẩm trong tế bào nhận
  • B. Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển được nhân lên trong tế bào nhận
  • C. Nếu không có thể truyền plasmit thì tế bào nhận không phân chia được
  • D. Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển gắn được vào ADN vùng nhân của tế bào nhận

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Plasmit nằm trong tế bào chất của vi khuẩn, là ADN vòng, mạch kép có khả năng tự nhân đôi, tồn tại độc lập trong tế bào và mang được gen cần chuyển. Gen cần chuyển được gắn vào plasmit và được nhân lên trong tế bào vi khuẩn. Nếu không có plasmit thì gen cần chuyển không nhân lên trong tế bào vi khuẩn được.

  ⇒ Đáp án: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1187

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON