YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng về ưu thế lai? 

  • A. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở đời F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ
  • B. Ưu thế lai biểu hiện ở đời F1, sau đó tăng dần qua các thế hệ
  • C. Ưu thế lai biểu hiện ở con lai cao hay thấp không phụ thuộc vào số lượng cặp gen dị hợp tử khác nhau có trong kiểu gen 
  • D. Ưu thế lai biểu hiện ở con lai cao hay thấp phụ thuộc vào số lượng cặp gen đồng hợp tử khác nahu có trong kiểu gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ưu thế lai là hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển cao vựơt trội so với các dạng bố mẹ.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124791

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON