YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây sai? 

  • A. Ưu thế lai tỉ lệ thuận với số lượng cặp gen dị hợp tử có trong kiểu gen của con lai
  • B. Ưu thế lai biểu hiện cá nhất ở đời F1 của phép lai khác dòng
  • C. Ưu thế lai có thể được duy trì và củng cố bằng phương pháp tự thụ phấn hoặc giao phối gần 
  • D. Ưu thế lai được ứng dụng trong phép lai kinh tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ưu thế lai dần dần mất đi do tự thụ phấn hoặc giao phối gần. Vì tự phối dẫn đến tăng tỉ lệ đồng hợp và giảm tỉ lệ dị hợp.

  ⇒ Đáp án: C

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124793

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF