YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để nối đoạn ADN của tế bào cho vào ADN plasmit, người ta sử dụng enzim 

  • A. polimeraza
  • B. ligaza
  • C. restrictaza 
  • D. amilaza

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Enzim ligaza là enzim nối được dùng trong công nghệ gen.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124826

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF