YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là: 

  • A. thoái hóa giống
  • B. ưu thế lai
  • C. bất thụ 
  • D. siêu trội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là: ưu thế lai.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124790

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF