YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1;2; - 1). Tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm A trên trục Oy là  

  • A. (0;2;0)
  • B. (1;0;0)
  • C. (0;0;- 1)
  • D. (1;0;- 1)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phương pháp:

  Hình chiếu của điểm \(M\left( {a;b;c} \right)\) xuống trục Oy là M(0;b;0) 

  Cách giải:

  Hình chiếu của điểm A(1;2;- 1) xuống trục Oy là A(0;2;0)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77900

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON