ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cường độ của ánh sáng đi qua môi trường nước biển giảm dần theo công thức \(I = {I_0}.{e^{ - \mu x}}\), với \(I_0\) là cường độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu đi vào môi trường nước biển và x là độ dày của môi trường đó (x tính theo đơn vị mét). Biết rằng môi trường nước biển có hằng số hấp thu \(\mu  = 1,4\). Hỏi ở độ sâu 30 mét thì cường độ ánh sáng giảm đi bao nhiêu lần so với cường độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu đi vào nước biển?

  • A. \({e^{ - 21}}\) lần 
  • B. \({e^{  42}}\) lần 
  • C. \({e^{  21}}\) lần 
  • D. \({e^{ - 42}}\) lần 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cường độ ánh sáng lúc bắt đầu đi vào nước biển (ứng với x = 0) là \({I_1} = {I_0}{e^{ - \mu .0}} = {I_0}\) 

  Cường độ ánh sáng ở độ sâu 30m là \({I_2} = {I_0}{e^{ - 1,4.30}} = {I_0}{e^{ - 42}} = \frac{{{I_0}}}{{{e^{42}}}}\)

  Nên lúc này cường độ ánh sáng giảm đi \(e^{42}\) lần so với cường độ ánh sáng lúc bắt đầu đi vào nước biển.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 77953

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON