ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nếu các số hữu tỉ a, b thỏa mãn \(\int\limits_0^1 {\left( {a{e^x} + b} \right)dx = e + 2} \) thì giá trị của biểu thức \(a+b\) bằng

  • A. 4
  • B. 6
  • C. 5
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có \(\int\limits_0^1 {\left( {a{e^x} + b} \right)dx}  = \left( {a{e^x} + bx} \right)\left| \begin{array}{l}
  ^1\\
  _0
  \end{array} \right. = ae + b - a\)

  Từ bài ra ta có \(ae + b - a = e + 2 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a = 1\\
  b = 3
  \end{array} \right. \Rightarrow a + b = 4\) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 77889

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON