YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho cấp số nhân (un) có \(u_1=2\) và biểu thức \(20{u_1} - 10{u_2} + {u_3}\) đạt giá trị nhỏ nhất. Số hạng thứ bảy của cấp số nhân (un) có giá trị bằng

  • A. 6250
  • B. 31250
  • C. 136250
  • D. 39062

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi cấp số nhân (un) có số hạng đầu \(u_1\) và công bội \(q\left( {q \ne 0} \right)\)

  Ta có \(20{u_1} - 10{u_2} + {u_3} = 2{q^2} - 20q + 40 = 2{\left( {q - 5} \right)^2} - 10 \ge  - 10\) 

  Dấu “=” xảy ra khi \(q - 5 = 0 \Leftrightarrow q = 5\) 

  Số hạng thứ 7 của cấp số nhân là \({u_7} = {u_1}.{q^6} = {2.5^6} = 31250\) 

  Chọn: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77901

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON