ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong khai triển \({\left( {{a^2} + \frac{1}{b}} \right)^7},\) số hạng thứ 5 là:

  • A. \( - 35{a^4}b\)
  • B. \(35{a^4}{b^{ - 5}}\)
  • C. \( - 35{a^6}{b^{ - 4}}\)
  • D. \(35{a^6}{b^{ - 4}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \({\left( {{a^2} + \frac{1}{b}} \right)^7} = \sum\limits_{i = 0}^7 {C_7^i{{\left( {{a^2}} \right)}^{7 - i}}.{{\left( {b{}^{ - 1}} \right)}^i}} \) 

  => Số hạng thức 5 trong khai triển ứng với i = 4 và bằng \(C_7^4.{\left( {{a^2}} \right)^3}.{\left( {{b^{ - 1}}} \right)^4} = 35{a^6}{b^{ - 4}}.\) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67297

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON