AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong hệ phản ứng ở trạng thái cân bằng

   2SO2 (k) + O2 (k) ↔ 2SO3 (k)     (∆H < 0)

  Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận nếu

  • A. Giảm nồng độ của SO2  
  • B. Tăng nồng độ SO2  
  • C. Tăng nhiệt độ     
  • D. Giảm nồng độ của O2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA