YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng xảy ra khi cho Cu tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư là:

  • A. Cu tan hết, dung dịch thu được có màu xanh, không có khí thoát ra.
  • B. Cu không tan hết, dung dịch thu được có màu xanh, có khí thoát ra.
  • C. Cu tan hết, dung dịch thu được có màu xanh, có khí mùi hắc thoát ra.
  • D. Cu tan hết, dung dịch thu được có màu xanh, có khí không mùi thoát ra.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>