AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai về H2SO4?

  • A. S trong H2SO4 có số oxi hóa +6.  
  • B. Có 2 liên kết H - O phân cực.
  • C. H2SO4 đặc không có tính axit    
  • D. H2SO4 đặc có tính háo nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>