AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nung nóng 3,42 gam hỗn hợp gồm Mg, Cu, Al  với một lượng dư O2 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn X. Cần dùng 400 ml dung dịch  HCl 0,5M để phản ứng hết với X.  Giá trị của m là:

  • A. 6,62  
  • B. 5,02     
  • C. 4,22   
  • D. 9,82

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA