AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khí H2S không tác dụng với chất nào sau đây?

  • A. dung dịch CuCl2.   
  • B. khí Cl2
  • C. dung dịch KOH.   
  • D. dung dịch FeCl2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>