AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính chất hóa học của dung dịch H2S là:

  • A. Có tính axit mạnh      
  • B. Tính axit yếu, tính khử mạnh   
  • C. chỉ có tính oxi hóa 
  • D. chỉ có tính khử

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>